Per 1 januari 2015 treedt de Regeling piekarbeid in werking. Deze vervangt de Regeling gelegenheidsarbeid. Piekarbeiders mogen een periode van maximaal acht aaneengesloten weken seizoensgebonden en routinematige werkzaamheden verrichten. Voor een piekarbeider hoeft geen premie voor de sectorfondsen, Colland arbeidsmarkt en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) afgedragen te worden. 

Op de website van de Werkgeverslijn vindt u de handleiding piekarbeid, waarin alle voorwaarden van de regeling zijn uitgewerkt. Deze handleiding is opgesteld door BPL. Tevens is een aantal veelgestelde vragen & antwoorden over de regeling op de website opgenomen. Daarnaast is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar voor piekarbeiders.

Deze zaken zijn ook te vinden in onderstaande bestanden.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 december 2014 - 18:51