De onderzoeksgroepen Wageningen UR Glastuinbouw en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) Bollen, Bomen en Fruit moeten inkrimpen. Met het wegvallen van het PT is een deel van de onderzoeksprojecten weggevallen en dit zal gecompenseerd moet worden door in te krimpen.


PPO Fruit heeft momenteel diverse projecten lopen om zo eigen inkomsten te genereren. De NFO heeft daar aan bijgedragen door via Topsectoren projecten gehonoreerd te krijgen, waaronder de onderzoeksprojecten Suzuki-fruitvlieg, Teelt uit de grond en Opstellen van bewaarprotocollen. Ook is er sinds enige tijd een samenwerking met Fruitconsult. Of hierdoor het aantal ontslagen bij PPO Fruit zullen meevallen, kan Bert Pinxterhuis (Business Unit manager van PPO BBF) momenteel nog niet zeggen. Het is volgens hem nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat binnen de diverse onderdelen. Begin juni is dit wel concreet. Al enige tijd wordt er over gesproken dat het onderdeel Bomen misschien naar de locatie in Randwijk zal gaan, dit wordt volgens Pinxterhuis verder bekeken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 18:52