De huidige, tijdelijke residunorm (0,1 mg/kg) van CCC voor peer moet blijven. De huidige, tijdelijke residunorm loopt volgend jaar af. Echter de eindnorm van 0,05 mg/kg is volgens de NFO te riskant. Residuwaarde van CCC (chloormequat) liggen door het historisch gebruik ruim tien jaar terug nog geregeld tussen de eindnorm en de huidige tussennorm van 0,1 mg/kg.

 

Jaarlijks maakt de NFO op basis van monitoringsgegevens van Fruitmasters, The Greenery en Veiling Zaltbommel een rapportage over de ontwikkeling van de residugehaltes van CCC in peer. Door deze montering was een succesvolle lobby voor hoge residunormen mogelijk. Afgelopen najaar is geconcludeerd dat het nog te vroeg is om over te gaan tot de eindnorm en dat verlenging van de tussennorm nodig is. De NFO heeft voor het in stand houden van de huidige norm de eerste stappen gezet. Zowel bij de Europese als nationale overheid is hiervoor aandacht gevraagd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Belgische collega-organisaties. Inmiddels wordt samen met de Nederlandse overheid gewerkt aan een formele aanvraag.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 april 2013 - 18:30