Elstar presteerde in de laatste kwaliteitsmonitor van afgelopen maand maart duidelijk beter dan Conference. In slechts 40 procent van de 54 winkels troffen de monsternemende telers Conference aan met een gemiddelde hardheid boven de 4 kg/cm. Voor Elstar lag dat gelukkig anders en was 80 procent van het aanbod in de winkels goed knapperig met hardheden boven gemiddeld 5 kg/cm.

 

Voor Elstar is dat een opvallende stijging ten opzicht van vorig jaar, toen nagenoeg de helft van de winkels nog Elstar verkocht met een lagere hardheid dan 5 kg/cm.

 

Conference

Ruim 60 procent van de bezochte supermarkten verkocht Conference met een gemiddelde hardheid lager dan 4 kg/cm. Dat is niet veel beter dan in de maand november, toen dat om 72 procent ging. Terwijl november traditioneel het dieptepunt vormt in de kwaliteit in het winkelschap. Helaas heeft de opvallende verbetering van januari niet doorgezet, toen Conference in 70 procent van de winkels een gemiddelde hardheid boven de 4 kg/cm had.

Ook ten opzichte van vorig jaar scoort de maand maart slechter in kwaliteit toen ruim 40 procent van de winkels niet aan de Conference hardheid van gem. 4 kg/cm voldeed. De variatie in gemiddelde hardheden tussen verschillende winkels bedroeg meer dan 7 kg/cm met de laagste hardheid 0,8 en hoogste 7,8 kg/cm. Verder werden er in een kwart van de winkels partijen aangetroffen met meer dan 10 procent gebroken stelen. Dat blijft helaas een grote oorzaak van krassen en beschadigingen, en bevordert de uitstraling in het winkelschap niet.

 

Elstar

Voor Elstar is gelukkig een positiever beeld te geven, al was het wel sterk gevarieerd binnen een partij. Zo waren individuele appels soms iets vettig, vermoedelijk omdat deze iets te rijp geoogst zijn onder invloed van het matige vorige seizoen. Ook werden in maart weer Lenticelspot en schilvlekjes aangetroffen terwijl dat tot nu toe dit seizoen nog niet voorkwam.

In 19 procent van de bezochte supermarkten was de gemiddelde hardheid van Elstar onder de 5 kg/cm (kwaliteitseis van Elstar altijd Raak). Dat is ten opzichte van vorig jaar maart een enorme verbetering, toen nog 47 procent van de winkels onder deze eis scoorde. Ook de bloskleur van de Elstar is uitstekend, met slechts 6 procent van de winkels die niet aan de Elstar-kleureisen voldeden. In de uitstaltest voldeed na 1 week 11 procent niet aan de uitstaleis van boven de 4,0 kg/cm. Wel blijft het zaak om open beschadigingen te voorkomen, van sortering tot aankoop, door de consument. Deze beschadigingen gaan in de uitstaltesten veelal over in rot. Al met al is Elstar op deze manier sterk aan het terugkomen in de kwaliteit en concurrentie met andere appelrassen.

Productgroep Peer en Productgroep Appel blijven deze resultaten delen met alle grote Nederlandse afzetpartijen en blijven met hen in gesprek over oorzaken en verbeteringen hiervan.

Dit met als doel de marktpositie van de vrije rassen te versterken.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 mei 2013 - 18:30