Van de verkoopprijs van Elstar-appels in de supermarkt is twee derde bestemd voor de retailer en gaat een derde naar de fruitteler. Toch ontvangen Elstar-telers ten opzichte van andere agrarische producten nog een redelijk aandeel van de verkoopprijs. 

Na kippenhouders (43%) en paprikatelers (34%) ontvangen Elstar-telers (32%) het hoogste aandeel ten opzichte van de verkoopprijs. Toch maken retailers de grootste winst op de verkoop van Elstar-appels. Net als bij uien gaat een marge van 68 procent van het verkoopbedrag naar de retailer.

Dat blijkt uit onderzoek (zie onder) van de Autoriteit Consument en Markt. Dit instituut onderzocht van acht producten (brood, aardappel, appel, eieren, kipfilet, komkommer, paprika) de prijsontwikkeling en marges in de voedselketen van teler tot supermarkt. Het deed dit in de periode van 2011 tot en met 2013.  
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma dat de hoogte van de brutomarge op een product nog geen inzicht geeft in de kosten die een bepaalde schakel maakt. “Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde winsten per schakel van de keten kleiner zijn dan 3 procent ten opzichte van de gerealiseerde omzet tussen 2011 en 2013. Ondanks het feit dat de nettomarges op bedrijfsniveau zijn vastgesteld, lijkt er geen sprake te zijn van bepaalde schakels in de keten die onevenredig veel winst boeken”, meldt Dijksma. Over de ontwikkeling van de marges binnen de keten kan door de gekozen korte tijdsperiode geen uitspraak gedaan worden.
Ook geeft de staatssecretaris aan dat de uitgevoerde studie, het idee dat het zwaartepunt van agrifoodketens naar de supermarkt verschuift, niet zonder meer onderschrijft. “Over het geheel kunnen we dan ook concluderen dat de resultaten van dit onderzoek in grote mate overeenkomen met die uit het onderzoek van 2009”, aldus Dijksma.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 december 2014 - 18:17