De Belgische fruitveilingen BFV en Haspengouw en het gemeentebestuur van Sint-Truiden staan lijnrecht tegenover elkaar in de plannen voor een Fruitport bij de stad. De veilingen zien niks in de aanleg van een bedrijventerrein voor de fruitsector en investeren liever in verbetering van de logistiek tussen beide veilingen.

De plannen voor de aanleg van de Fruitport bestaan al langer. In juli 2013 besliste de Vlaamse regering nog dat vanuit het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) geld zou worden vrijgemaakt voor deze Fruitport. Dit mede om werkgelegenheid te creëren na de sluiting van Ford Genk. De fruitveilingen zijn na  sluiting van deze industrie de grootste werkgever van de regio.
Het plan is om het nieuwe bedrijventerrein aan te leggen op het vrijgekomen militair terrein van het nabijgelegen Brustem. Op dit 15 hectare groot terrein komt ruimte voor startende, fruitteelt gerelateerde bedrijven en luchtvaartgebonden activiteiten, zoals de toepassing van drones.
Met de aanleg van het terrein is 9 miljoen euro gemoeid. Eén miljoen daarvan is subsidiegeld afkomstig van SALK, de gemeente draagt 3,6 miljoen euro bij en de bouw van de bedrijven is begroot op 4 miljoen euro.
Onder andere Pcfruit en bedrijven als Globachem, Hermoo en de fruitveilingen steunden dit plan. Nu zijn de fruitveilingen afgehaakt. Eerder al staakte Veiling Borgloon de gesprekken, vanwege de fusie met BelOrta in Mechelen halverwege 2013. Dat leverde al scheve gezichten op bij met name burgemeester Veerle Heeren. Ze zag het als een gemiste kans voor de Limburgse fruitsector dat veiling Borgloon met een organisatie buiten Limburg fuseerde. Nu hebben ook de overgebleven veilingen BFV en Veiling Haspengouw aangegeven niets inde plannen te zien. In dagblad Het Belang van Limburg zegt Filip Lowette, directeur van BFV: “Minister-president Kris Peeters heeft ons om advies gevraagd over Fruitport en we hebben hem gezegd dat we onze bedenkingen hebben. We zien niet meteen het nut in van een incubator (broedplaats voor startende bedrijven, red.). In Tienen hebben er ze al enkele jaren een Foodport voor de agro-industrie en die staat leeg.” Ook van de drones verwacht hij niet veel heil. “Daar gaat misschien maar tien procent van de fruitsector iets mee doen”, aldus Lowette. Voorzitter van Veiling Haspengouw, Luc Bels, laat in hetzelfde artikel weten dat hij vooral een toegevoegde waarde voor de fruitsector zoekt en niet zozeer bezig is met industrie.
Beide veilingen zien meer in een studie naar de mogelijkheden voor samenwerking op logistiek vlak tussen hun beide. Onder andere de bouw van een gezamenlijke leeggoedloods zou hierin meegenomen kunnen worden. Tegenstanders interpreteren deze samenwerking als fusie tussen Veiling Haspengouw en BFV met SALK-geld. Sinds de fusie tussen Veiling Borgloon en BelOrta kunnen de overgebleven veilingen het opvallend goed met elkaar vinden, aldus Het Belang van Limburg.
De uiteindelijke beslissing over de besteding van de SALK-subsidie ligt in handen van minister-president Kris Peeters.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 april 2014 - 17:26