De zes leveranciers die de scholen de komende twintig weken zouden voorzien van schoolfruit hebben zich teruggetrokken uit het project. Dat hebben ze in een mail aan de scholen laten weten. Reden is dat ze de regeling, zoals die door de Nederlandse overheid is uitgewerkt, niet uitvoerbaar vinden.

Het Schoolfruitproject is een Europese regeling, maar de regels worden per land uitgewerkt binnen de kaders die de EU hiervoor aangeeft. Volgens de Nederlandse leveranciers zijn de Nederlandse regels niet werkbaar. Grootste struikelblok is dat de uitbetaling pas vier tot vijf maanden na het uitdelen van het fruit gebeurt. “Nederland is het enige land dat werkt zonder voorfinanciering. Dat is een te groot ondernemersrisico”, aldus één van de leveranciers die anoniem wenst te blijven.
De kosten van het project worden voor 75 procent gedekt middels EU-subsidie. Voor het overige deel van het kosten moeten sponsoren worden gezocht, maar het lukt niet om deze te vinden. Dat betekent dat de leveranciers ook voor dit deel van de kosten opdraaien.

De leveranciers hebben de afgelopen maanden verschillende keren met het ministerie van Economische Zaken en met RVO overlegd over aanpassing van de regels, maar zijn niet tot een oplossing gekomen. Vorige week dinsdag zijn de laatste voorstellen naar het ministerie gestuurd. Omdat daarop geen reactie is gekomen, hebben de leveranciers de stekker uit het project getrokken. Een woordvoerder van het ministerie van EZ zegt verbaasd te zijn over het besluit van de leveranciers, maar geeft tevens aan dat aan de Europese regels niet valt te tornen. Nederland kan geen andere regels toepassen dan de EU voorschrijft.
De NFO vindt het uitermate jammer dat het Schoolfruitproject nu niet door lijkt te gaan. Nederland laat op deze wijze veel geld uit Brussel liggen en een unieke kans schieten om via de jeugd in een gezond voedingspatroon de investeren. De NFO roep het ministerie en de leveranciers op om alsnog tot een oplossing te komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 november 2014 - 19:44