De schade door onverkoopbare vruchten vanwege de suzuki-fruitvlieg ligt per fruitsoort tussen de 2 en 20 procent. De schade loopt daarmee in de miljoenen euro’s, los van de extra arbeid bij de oogst en om schade te voorkomen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ in antwoord op Kamervragen die gesteld werden door de VVD’ers Helma Lodders en Bart de Liefde.

De staatssecretaris vindt dat de sector zelf verantwoordelijk is voor de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg, maar zegt samen met de sector te werken aan maatregelen om de suzuki-fruitvlieg volgend voorjaar te kunnen bestrijden.
De NFO stelt vast dat het ministerie net als de NFO van mening is dat er voor 2015 voldoende mogelijkheden moeten zijn om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Oplossingen moeten volgens Dijksma in eerste instantie gezocht worden in het bevorderen van de bedrijfshygiëne en de inzet van natuurlijke vijanden en als laatste pas door de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Voor de inzet van natuurlijke parasitaire aaltjes is het, in de praktijk, nog te vroeg. De eerste verkennende, kleinschalige proeven vinden nu plaats, schrijft Dijksma. Er is nog geen sprake van (grootschalig) praktijkonderzoek.
Wat betreft de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zet de sector in op de reguliere toelating van middelen. In 2014 was Tracer vrijgesteld in de onbedekte teelt van aardbei en in de bedekte en onbedekte teelt van bessen, braam en framboos. De NFO had ook verzocht om een vrijstelling voor kers, maar die is niet verleend vanwege het gevaar voor bijen, zoogdieren en aquatische organismen, schrijft de staatssecretaris. Voor 2015 werkt de NFO aan een reguliere toelating van Tracer en andere middelen.
Dit jaar is een onderzoek gestart naar oplossingen die bijdragen aan het tegengaan van de suzuki-fruitvlieg. De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werkt hierin samen met de NFO.

Bij Omroep Zeeland werd vandaag, 18 november, een nieuwsitem over de suzuki-fruitvlieg uitgezonden. Klik hier om dit filmpje te bekijken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 november 2014 - 19:03