Service2Fruit ontwikkelde twee nieuwe merken, waarmee verkopende partijen fruit van een duurzame, constante topkwaliteit kunnen garanderen aan hun afnemers. Het gaat om de merken Triple A Food en Triple A Fruit. Gebruikers van Service2Fruit kunnen ervoor kiezen hun product in de verpakking van één van beide merken te verhandelen. Service2Fruit blijft onafhankelijk dienstverlener, maar levert wel de verpakkingen en heeft wel een coördinerende rol in de handel van Triple A-producten.

Door product aan te leveren onder een van beide Triple A-merken kunnen leveranciers zich onderscheiden op gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Iedere partij onder een van beide Triple A-merken wordt door een onafhankelijke instantie gekeurd. Men stelt de volgende eisen aan producten die verhandeld gaan worden onder de merken Triple A Food of Triple A Fruit:

– producten moeten aan klasse I-1 normering voldoen;

– producten moeten GlobalGap geteeld en in een BRC-gecertificeerd pakstation zijn verpakt;

– het product mag maximaal 70 procent van de Europese toegestane MRL’s bevatten;

– van iedere partij moet een recente Residu Analyse overlegd kunnen worden die aansluit bij een te overleggen spuitregistratie;

– de verpakking kan alleen via Service2Fruit worden aangeschaft;

– alle Triple A producten moeten via Service2Fruit worden verkocht;

– iedere verpakking moet voorzien zijn van de wettelijk vereiste aanduidingen en moet volledig traceerbaar zijn door middel van een traceerbaarheidscode.

Kijk voor meer informatie op www.tripleafood.com.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 september 2012 - 18:00