De sluiting van een belangrijke groothandelsmarkt in Moskou hindert de afzet van Conference en Jonagold. Maar dat effect ebt nu weg. Direct na de sluiting zijn bestellingen afgezegd vanwege de logistieke onzekerheid. Maar na verloop van tijd zijn hiervoor alternatieven gevonden, waarna de export weer op gang is gekomen. De maatregel is bedoeld om  misstanden weg te nemen, maar is niet gericht tegen import uit Nederland. 

Het directe effect op de prijsvorming is moeilijk aan te duiden, merkt exporteur Kees Oskam op. Medio oktober staan de prijzen vaak wat onder druk bij het beëindigen van de oogst. Nu het meeste fruit buiten de ULO-cellen is afgezet, herstellen de prijzen weer. Dat verloopt nu parallel met de acute sluiting van de groothandelsmarkt en het omleiden van het geëxporteerde product in de daaropvolgende weken.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2013 - 18:55