NFO, Frugi Venta, DPA, LTO en LTO Glaskracht hebben gisteren, maandag 11 augustus, als agf-sectoren besloten gezamenlijk op te trekken naar aanleiding van de Russische boycot. Ook is besloten dat de agrarische sector en VNO-NCW samen aan dit dossier trekken.

Gisteren hebben  de gezamenlijke organisaties in een overleg met staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) aangegeven welke acties op korte termijn nodig zijn:

 1. Inventarisatie schade, drie onderdelen:
  1. Officiële cijfers van circa half miljard zijn veel te laag. De directe schade is waarschijnlijk eerder 1,5 miljard vanuit NL.
  2. Indirecte schade door prijsval is waarschijnlijk veel groter. Nu al treedt forse prijsval op bij verschillende producten.
  3. Lange termijn effecten; blijvend verlies aan marktaandeel op de  Russische markt. Rusland is zich ongelofelijk snel aan het indekken om via andere importstromen het effect van de boycot te omzeilen.
 1. Maatregelen
  Deze zijn opgesplitst in drie categorieën:
  1. Afzetbevordering
    1. Vanwege het risico van een structureel effect als sancties enige tijd aanhouden, is het van belang ook structureel op andere markten in te zetten en deze markten te ondersteunen.
   1. Interventie/product uit de markt nemen
    1. Interventieregeling binnen GMO en noodfonds EU inzetten.
   2. Flankerend beleid voor bedrijven
    1. Financieringsmaatregelen voor bedrijven
    2. Deeltijd WW (met name voor handelsbedrijven)

  Dijksma gaf aan om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met het bedrijfsleven. Ze deed echter nog geen toezeggingen. Vanwege het gelijkspeelveld wil ze maatregelen zoveel mogelijk in EU organiseren. Aanstaande donderdag vindt een eerste overleg in Brussel plaats om een beeld te krijgen van de inhoud van de EU-maatregelen.

   

  Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 augustus 2014 - 20:09