De Europese richtlijn schrijft voor dat toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen gekeurd moet gaan worden. Nederland heeft hieraan invulling gegeven door de verordening van het Productschap Tuinbouw voor onder andere boomgaardspuiten aan te passen. Dankzij de inzet van de NFO verandert er voor fruittelers nauwelijks iets. 

De NFO heeft zich ingezet om toename van kosten voor haar leden te voorkomen. Door goed gebruik te maken van uitzonderingsbepalingen in de Europese verordening verandert er voor fruittelers niet veel. Voor boomgaardspuiten blijft de situatie ongewijzigd. Andere toepassingsapparatuur, zoals handgedragen apparatuur zoals rugspuiten, onkruidspuiten (als de spuitboom niet breder is dan 3 meter) worden niet keuringsplichtig. Ook de apparatuur die gebruikt wordt voor SmartFresh- en Philabuster-toepassingen valt onder de vrijstelling. De NFO heeft voorkomen dat fruittelers regelmatig diverse toepassingsapparatuur moeten laten keuren. Dit betekent een jaarlijkse kostenbesparing voor de gehele sector van ongeveer  € 200.000.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 maart 2014 - 15:21