Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) steunt het invoeren van een Europees Fonds voor Kleine Toepassingen. De NFO heeft al meerdere jaren aangedrongen op en gewerkt aan een meer Europese aanpak en ziet hier nu het resultaat van. De staatssecretaris wil hiervoor Nederlands geld vrijmaken, naast de € 350.000 die de EU de komende vier jaar jaarlijks zal bijdragen. 

Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de Europese Landbouw- en Visserijraad op 19 mei 2014.
Een grote meerderheid van de Europese lidstaten is voorstander van een dergelijk fonds, maar Dijksma verwacht dat een eigen financiële bijdrage voor verscheidene lidstaten een struikelblok zal zijn. Hoeveel Nederland moet bijdragen is nog niet duidelijk.
Nederland was samen met Frankrijk en Duitsland nauw betrokken bij de opstelling van een voorstel voor een Europees coördinatiepunt Fonds Kleine Toepassingen. Het is de bedoeling dat het fonds de ontwikkelingen rond kleine toepassingen gaat harmoniseren en coördineren. Zo zal de InternationaleWerkgroep Gewasbescherming Fruit, waar de NFO in 2010 het initiatief toe nam en die sindsdien twee keer per jaar bij elkaar komt, ondersteund gaan worden in haar werkzaamheden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 mei 2014 - 18:03