Streekproducten zijn ‘in’ en vanwege de marktpotentie voor veel ondernemers interessant. Tot voor kort was informatie over keurmerken en regelingen vaak erg versnipperd en kenden streekproducten weinig bescherming. Dat alles was de aanleiding tot het openen van het Streekproductenloket op vrijdag 16 mei.

 

Het Streekproductenloket, een digitaal loket, is officieel geopend door staatssecretaris Sharon Dijksma. Aanleiding voor het opzetten van het loket is een aantal moties in de Tweede Kamer die vroegen om meer duidelijkheid en bescherming van streekproducten. Vervolgens hebben Streekeigen Producten Nederland (SPN), LTO en het ministerie van EZ het loket gezamenlijk ontwikkeld.

Het digitale loket biedt informatie over keurmerken, EU-erkenning en onderzoeksresultaten en heeft daarnaast een doorverwijsfunctie voor ondernemers en marktpartijen. In de toekomst moet het ook een netwerkfunctie krijgen die ten goede komt aan de kennisontwikkeling op het gebied van streekproducten.

 

Nederland telt circa dertig streekproducten die voldoen aan de keuringseisen van SPN . Daarnaast heeft SPN vijf regio’s erkend als streekmerk. De regels van SPN verschillen van de Europese regels. Volgens de Europese regels zijn er drie soorten streekproducten : Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). De Zuid-Europese lidstaten kennen al een veel langere traditie van streekeigen productie. Dat blijkt ook uit het aantal erkenningen dat deze landen heeft. In totaal zijn er in de EU 1.147 BOB-, BGA- en GTS-erkenningen, waarvan 251 in Italië en 194 in Frankrijk. Nederland heeft er negen, waarvan zeven voor kaasproducten, één voor de Opperdoezer Ronde en één voor de Westlandse druif. Europees gezien gaan de meeste BOB- en BGA-erkenningen naar groenten en fruitsoorten (28%). Daarna volgen kaasproducten (19%), vleessoorten (12%), meelproducten (12%), oliën en vetten (11%) en overige producten (18%).

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 mei 2013 - 18:00