In vallen op tien locaties van het landelijke monitoringsnetwerk Drosophila suzukii werden in de afgelopen week veel exemplaren van de zeer schadelijke suzuki-fruitvlieg gevangen. De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg in Nederland al wijdverspreid aanwezig is. In de meeste vallen werden lage aantallen fruitvliegen gevonden, maar in één kersenboomgaard ving men in een week tijd meer dan 450 exemplaren.
Onderzoekers van PPO, onderdeel van Wageningen UR, adviseren Nederlandse fruittelers daarom in de komende periode extra maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen: voer geen fruit van elders aan, laat geen overrijp fruit hangen en voer dagelijks afval af of vernietig het direct.

Monitoring
In 2012 is de Drosophila suzukii voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De suzuki-fruitvlieg is schadelijk doordat de vrouwtjes in staat zijn hun eieren te leggen in rijpende vruchten van een groot aantal fruitgewassen. Vervolgens verrotten de vruchten door de vraat van de larven. In Noord-Amerika en Zuid-Europa leidde de vlieg al tot een miljoenenschade. Onderzoekers van PPO-BBF hebben daarom in samenwerking met NFO en afzetorganisaties een landelijk monitoringsnetwerk opgezet. Op ongeveer tachtig locaties in Nederland staan sinds enkele maanden vallen om de aanwezigheid van de suzuki-fruitvlieg vast te stellen. De inhoud van de vallen wordt wekelijks bij PPO in Randwijk gecontroleerd. Tot half augustus werd geen enkele suzuki-fruitvlieg gevangen. In de afgelopen weken is de situatie veranderd: op tien locaties trof men in de tweede helft van augustus exemplaren van de suzuki-fruitvlieg aan. De vangsten werden gedaan in zwarte bes (drie percelen Zeeland), blauwe bes en kers (Gelderland). Een speciaal geval vormen kersenboomgaarden waar in het voorjaar fruit verkocht is. Half augustus werd op zes van deze locaties in de Betuwe een val opgehangen. In vijf van de zes locaties werden suzuki-fruitvliegen gevangen. In de meeste gevallen ging het om lage aantallen, maar in één kersenboomgaard werden in één val in een week tijd meer dan 450 exemplaren gevangen.

Alertheid is geboden
In alle gevallen waar suzuki-fruitvliegen zijn gevangen, gaat het om fruitpercelen waar de oogst bijna of helemaal is afgelopen. Op die percelen is dus geen gevaar meer voor schade aan de oogst van dit jaar. Wat de vangsten betekenen voor de plaagdruk van volgend voorjaar is op dit moment niet te zeggen. De betreffende telers zijn geïnformeerd en de onderzoekers gaan na of er een acuut risico is voor teelten in de directe omgeving. Ook wordt onderzocht of de infectiebronnen kunnen worden achterhaald, om zo lering te trekken uit de ontstane situatie. Uiteraard blijft PPO het verloop van de ‘vluchten’ in de komende periode volgen. De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg wijdverspreid is. Dat de eerste vangsten gedaan worden in augustus is volgens de verwachting en conform de ervaringen in het buitenland. Op veel fruitteeltbedrijven wordt de komende maanden nog fruit geoogst, zoals herfstframbozen, bramen, aardbeien en druiven. Voor deze teelten is alertheid geboden.

Het belangrijkste instrument dat ingezet kan worden tegen de suzuki-fruitvlieg, is een goede bedrijfshygiëne. Voor de bestrijding van deze fruitvlieg is namelijk nog geen effectief gewasbeschermingsmiddel beschikbaar. De NFO heeft dit jaar in maart een verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken voor de vrijstelling voor een effectief middel dat ook inzetbaar is in de biologische landbouw. Dit middel wordt in veel Europese landen ingezet om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden. De NFO verwacht dat het ministerie snel een vrijstelling verleent nu de fruitvlieg op meerdere locaties en voor het tweede achtereenvolgende jaar is aangetroffen.

Factsheet beschikbaar
PPO heeft, in samenwerking met onder andere  de NFO, recent een factsheet uitgegeven die kan helpen om schade door de Drosophila suzukii te herkennen en te voorkomen. De factsheet is te vinden op de website van PPO. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via een e-mail aan receptie.randwijk@wur.nl of telefonisch via 0488 473702.

 

Eerste vangst in België
In België is donderdag 29 augustus de eerste suzuki-fruitvlieg van dit seizoen waargenomen. Het insect, een mannelijk exemplaar, werd gevangen in een val bij een aardbeienteler in Roosdaal. In België werken Pcfruit, het Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen FAVV, de stuurgroep houtig kleinfruit van de Belgische Boerenbond en Biobest samen om de suzuki-fruitvlieg te monitoren. Dit gebeurt met Droso-trapvallen, gevuld met Dros-attract lokstof.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 september 2013 - 17:25