In zeven kersenboomgaarden in Midden-Nederland zijn dit voorjaar (tot 20 mei) nog geen suzuki-fruitvliegen gevangen in de daar uitgezette vallen. In zes van deze boomgaarden kwam in 2013 de suzuki-fruitvlieg wel voor. Het lijkt er dus op dat de fruitvlieg niet in de boomgaard heeft overwinterd en dat de kersentelers dit voorjaar met een schone lei kunnen beginnen. In vallen langs bosranden en in hagen werd in april en mei slechts één suzuki-fruitvlieg gevangen, blijkt uit waarnemingen in het project dat de NFO samen met PPO Fruit opzette.

In 2013 werden de meeste suzuki-fruitvliegen gevangen in kersenboomgaarden waar geïmporteerd fruit werd verkocht. In dat fruit zaten eieren en larven van de suzuki-fruitvlieg. In het afvalfruit ontwikkelde zich daaruit de volgende generatie vliegen die op minstens één bedrijf flinke schade veroorzaakte aan de late kersen. PPO-onderzoeker Herman Helsen wijst er daarom op dat handel en teelt zoveel mogelijk gescheiden moeten worden. “Verkoop van geïmporteerd fruit in de boomgaard past niet bij een professionele kersenteelt. Als telers toch aangekocht fruit verkopen, zijn goede hygiënemaatregelen nodig: laat geen afval op de grond achter, voer afval dagelijks af in gesloten plastic zakken en koel het fruit bij voorkeur”, adviseert Helsen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 mei 2014 - 17:50