LTO Nederland heeft een meldpunt geopend waar telers in hun ogen oneerlijke handelspraktijken kunnen melden. Daarvan kan sprake zijn bij het eenzijdig opzeggen of onverwacht, tussentijds aanpassen van een leveringsovereenkomst. Het op korte termijn afbreken van een langdurige leveringsovereenkomst kan ook een reden zijn. 

In september startte Nederland, in navolging op het Europese Supply Chain Initiative, de pilot Gedragscode Handelspraktijken om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Het project biedt ondernemers, telersverenigingen en coöperaties handvatten om deze praktijken aan de kaak te stellen. LTO Nederland is de aangewezen organisatie die klachten van agrarische partijen, waaronder ook NFO-leden, kan bundelen. Op verzoek kunnen de klachten anoniem worden behandeld. 

Aan de Europese proef, van waar uit ons land is aangehaakt, kunnen alleen ondernemingen deelnemen die zich hebben ingeschreven. Dus zowel de indiener van de klacht als de aangesproken onderneming moeten beide geregistreerd staan. Op de LTO-website is informatie te vinden over de procedure. De pilot loopt tot september 2014. Uit de daarop volgende evaluatie zal blijken of deze aanpak werkt. Des te meer ondernemingen zich aan de gedragscode binden, des te groter de kans dat deze effect zal hebben.

Tot nu toe hebben 82 bedrijven, waaronder volgens het CBL alle Nederlandse retailers, aangegeven het initiatief te steunen. Voordat bedrijven zich daadwerkelijk kunnen aanmelden, moeten zij alle procedures in de gedragscode hebben doorlopen. Het kan daarom enige tijd duren voordat bedrijven zich daadwerkelijk hebben aangemeld bij de gedragscode.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 november 2013 - 19:47