Het Ctgb heeft de toegestane dosering van Movento (werkzame stof spirotetramat) voor de inzet tegen appelbloedluis en perenbladvlo verhoogd van 0,5-0,6 liter per hectare naar 1 liter per hectare. Deze aanpassing, waarmee wordt tegemoetgekomen aan behoeften in de praktijk, gebeurt op basis van nieuw onderzoek. Het insecticide van Bayer wordt al enkele jaren toegepast in appel en peer tegen onder meer perenbladvlo, bloedluis, kommaschildluis en andere luizen en zuigende insecten. De resultaten bleven soms achter bij de verwachtingen, wat veelal was terug te voeren op de gebruikte dosering. Per jaar zijn twee toepassingen met Movento toegestaan. Er moet een interval van veertien dagen worden gehanteerd

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 maart 2014 - 13:21