Het Ctgb heeft het voornemen om alle toepassingen in onbedekte teelten, dus ook die van appel en peer, van Admire en Kohinor in te trekken. De reden van dit voornemen is het verzoek van de milieuorganisatie PAN Europe om de toelating van deze middelen in te trekken en het beschikbaar komen van nieuwe onderzoeksgegevens. De NFO vindt het onbegrijpelijk dat het Ctgb op basis van een verzoek van een milieuorganisatie een herbeoordeling uitvoert en daarbij nieuwe gegevens meeneemt.  

 

De voorgenomen besluiten over deze middelen liggen voor de tijd van vier weken, ingaande op donderdag 26 september, ter inzage op de website van het Ctgb. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Daarna wordt definitief over deze toelatingen besloten. Bayer CropScience heeft aangegeven dat ze juridische stappen gaat ondernemen. 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 oktober 2013 - 19:00