Het Ctgb heeft een toelating verleend voor het middel DIFO 25% EC op basis van de werkzame stof difenoconazool. Het middel wordt toegelaten in de teelt van appel. Toelatingshouder is Sharda Worldwide Exports Private Ltd. Momenteel is dit het vierde middel op basis van difenoconazool met een toelating in de fruitteelt, waarvan Score de meest bekende is. 

Het toelatingsbesluit kwam tot stand via de wederzijdse erkenningprocedure. De NFO vindt het een positieve ontwikkeling dat op basis van wederzijdse erkenning vanuit andere EU-landen meer merken met dezelfde werkzame stof beschikbaar komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2013 - 18:47