In een laatste update heeft de World Appel and Pear Association de Europese productiecijfers voor appel en peer naar beneden bijgesteld. Bij peer is het grootste verschil te zien, begin augustus werd de oogst geschat op 2.060.000 miljoen ton tegen 1.969.000 ton nu. De appeloogst werd in augustus geschat op 9.739.000 ton en nu op 9.714.000 ton. Hierin is nog niet de laatste aanpassing van de Nederlandse prognose verwerkt.

Het PT heeft de Nederlandse oogstraming voor appel en peren deze week verder naar beneden bijgesteld. De nameting in september wijst uit dat een oogst van 313 miljoen kilo appel en 198 miljoen kilo peer is te verwachten. In juli werd de oogst van hard fruit geraamd op 320 miljoen kilo appels en 208 miljoen kilo peren.

De bijstelling naar beneden is het gevolg van het bekend worden van de definitieve areaalgegevens van het CBS en nametingen door DLV Plant. Het areaal van een aantal rassen valt iets lager uit dan in juli werd aangenomen. Uit de nameting blijkt dat de vruchten vaak wat lichter worden dan aanvankelijk gedacht. Daardoor is de raming van de Elstar bijgesteld van 122 naar 116 miljoen kilo, de Golden Delicious van 25 naar 24 miljoen kilo en de Conference van 175 naar 165 miljoen kilo. De oogstraming voor Jonagold blijft ongewijzigd.

De totale appeloogst wordt nu 25 procent lager geraamd dan de oogst van 2011 en de perenoogst 41 procent lager. Bij de Elstar is sprake van een daling van 33 procent en bij Conference van 37 procent. Klik hier voor een overzicht van de producties per ras.

 

Europees gezien zijn bij peer tegenvallende producties in Portugal, Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de oorzaak van de bijstelling naar beneden. Bij appel pasten Italië, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Tsjechië en Slovenië hun cijfers aan. Kijk voor de exacte cijfers op appeltabel of perentabel .

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 oktober 2012 - 11:30