“Het is nog niet duidelijk of insectenbestrijdingsmiddel imidacloprid, dat in de fruitteelt wordt ingezet onder de merknaam Admire, daadwerkelijk een lagere vogelstand veroorzaakt: de onderzoekers zien alleen een verband. Wat dit betreft is verder onderzoek nodig.” Met deze woorden reageert woordvoerder Jan Wisse van producent Bayer op de resultaten van een analyse die werd uitgevoerd door biologen van de Radboud Universiteit en van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De uitkomsten werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.


De onderzoekers signaleerden dat het aantal vogels afneemt op plekken waar de hoeveelheid imidacloprid in het oppervlaktewater boven de 20 nanogram per liter komt. Naarmate de concentratie hoger is, is de daling groter. In het onderzoek wordt nog geen verklaring gegeven voor de teruggang van het aantal vogels. Mogelijke opties zijn volgens de onderzoekers een gebrek aan insecten, het eten van vergiftigde insecten of een combinatie van beide. Naar aanleiding van het onderzoek roept de Vogelbescherming de politiek op om de neonicotinoïde imidacloprid te verbieden. “Onderzoekers weten echter nog niet of imidacloprid ook de oorzaak is van de lagere vogelstand”, zegt Wisse. “Dat moet verder worden uitgezocht. We hebben nog wel enkele vragen bij het onderzoek en daarover zijn we nu in gesprek met de onderzoekers. Als er een verband blijkt te zijn, dan moet worden bekeken hoe groot dit precies is en moeten we daarop anticiperen.”


De NFO benadrukt dat het onderzoek laat zien dat gewasbeschermingsmiddelen, wanneer sprake is van overschrijding van de gestelde normen, terecht of onterecht als oorzaak worden aangewezen van negatieve ontwikkelingen in de natuur. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelde in januari van dit jaar extra beperkingen aan het gebruik van imidacloprid om de concentratie in het oppervlaktewater te verminderen. “Vooral in glastuinbouwgebieden werden hoge normoverschrijdingen gemeten”, zegt Jaco van Bruchem van de NFO. ”De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van gegevens van eerdere jaren, waarin imidacloprid breder werd ingezet en er minder voorwaarde golden.”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 juli 2014 - 17:23