Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil binnen vier jaar het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verbieden. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Gewasbeschermingsmiddelen voor de particuliere markt gaan het eerst in de ban; vanaf november 2015. Vanaf die datum is ook het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen verboden.

Met ingang van november 2017 wordt het verbod, als het aan Mansveld ligt, uitgebreid naar het professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, zoals op sport- en recreatieterreinen en parken. Wel maakt Mansveld een uitzondering voor de bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups en de Aziatische boktor.

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie heeft al verontwaardigd gereageerd op de plannen. Nefyto geeft aan het voorstel ‘onverantwoord en onaanvaardbaar’ te vinden. Mansveld schrijft in haar brief dat de plannen ‘zeer ambitieus’ zijn, maar lijkt alles in werking te willen zetten om haar plannen te doen slagen. Het streven is alle regelgeving begin 2015 officieel rond te hebben. Op dit moment is daartoe een procedure in gang gezet om juridisch advies in te winnen naar de grondslag van de verboden. De plannen streven namelijk voorbij aan de Europese wetgeving, die slechts spreekt van verboden in bepaalde gebieden op basis van risico’s voor het publiek dan wel vanwege de waterkwaliteit. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 september 2013 - 18:36