Er is geen aanleiding om de huidige toelatingen voor neonicotinoïden en fipronil opnieuw te beoordelen vanwege het risico voor bijen. Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ)  in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer stemde eerder in met drie door de Partij voor de Dieren ingediende moties waarin een nationaal verbod op het gebruik van deze middelen werd bepleit. 

In 2011 heeft het Ctgb  nog een herbeoordeling uitgevoerd waarin het risico van het gebruik van neonicotinoïden op bijen nog uitgebreid is onderzocht. Daarnaast heeft op Europees niveau, op verzoek van Nederland, een herbeoordeling van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin plaatsgevonden. Als gevolg daarvan zijn alle toepassingen in bij-aantrekkelijke gewassen, met uitzondering van wintergranen, de teelt onder glas en toepassingen na de bloei, ingetrokken. Sindsdien zijn er geen concrete aanwijzingen of feiten aan het licht gekomen dat deze herbeoordeling niet zou voldoen. Het kabinet acht het dan ook niet nodig de middelen opnieuw te beoordelen.
Bovendien geeft Dijksma in haar brief aan dat de nationale en Europese besluitvorming momenteel wordt getoetst bij de rechter. De herbeoordelingtrajecten zijn in formele zin dus nog niet afgerond. Wel heeft de voorlopige voorzieningsrechter uitgesproken dat het Ctgb de uitvoeringsverordening naar zijn oordeel correct heeft uitgevoerd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 april 2014 - 14:43