Europese agrariërs moeten in de toekomst 3 procent in plaats van 7 procent van hun areaal bestemmen als ecologisch aandachtsgebied om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie. Ook hoeven ze maar twee in plaats van drie gewassen te verbouwen. Het Europees parlement heeft hier vorige week mee ingestemd. Het Europees landbouwbeleid moet nu nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie en de raad van Europese landbouwministers.

 

 

De NFO vindt dat het de goede kant op gaat met het vergroeningsbeleid. De NFO heeft zich ingezet om de vergroeningspremie beter ingebet te krijgen in de Fruitteeltsector. Het verlagen van het percentage ecologisch aandachtsgebied van 7 naar 3 procent en het terugdringen van het aantal gewassen van drie naar twee is een forse stap in de goede richting. Ook het feit dat de basispremie nu waarschijnlijk volledig is losgekoppeld van de vergroeningspremie is een positieve ontwikkeling. Ondernemers hoeven nu niet meer aan de vergroeningseisen te voldoen om de volledige basispremie binnen te halen. De NFO wil dat er ook nog een alternatieve invulling komt voor de vergroening via een vergroeningscertificaat waarmee agrariërs zelf maatregelen kunnen kiezen die dezelfde milieuwinst opleveren. Maar het EU-parlement stemde tot nu toe tegen een flexibele invulling van de vergroeningsmaatregelen.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 maart 2013 - 18:30