Het zeer waarschijnlijk niet meer kunnen inzetten van Vertimec Gold in 2015 heeft grote gevolgen voor meerdere fruitsoorten. Zo’n onverwachte en snelle intrekking, zonder een fatsoenlijke overgangstermijn, is ‘onbehoorlijk bestuur’ volgens de NFO. De knelpunten die door het wegvallen van Vertimec Gold ontstaan, moeten snel opgelost worden.

De NFO heeft in de afgelopen tijd meerdere malen contact gehad met de toelatingshouder over de zorgelijke situatie van Vertimec. Zij heeft zich in het afgelopen jaar maximaal ingespannen voor het behoud van Vertimec Gold. Het resultaat is dat de toelating in houtig kleinfruit en de bedekte teelt van steenfruit naar verwachting behouden blijft. Oplossingen voor grootfruit liggen mogelijk in andere gewasbeschermingsmiddelen en in de geïntegreerde gewasbescherming. In de afgelopen jaren zijn zowel met perenbladvlo als mijten demonstraties en onderzoeksprojecten uitgevoerd. De informatie uit al deze projecten moet beschikbaar komen.  Uit de in de afgelopen maanden uitgevoerde inventarisatie blijkt dat voor 2015 geen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen het gat van Vertimec Gold gaan invullen.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 november 2014 - 19:05