Volgens de berichten van verscheidene telers komt er dit jaar meer vogelpikschade voor dan andere jaren. Telers die in hun percelen hiermee te maken hebben, doen er goed aan dit te melden bij het Faunafonds. Het eenvoudigste is om te kiezen voor de digitale aanvraag. Dat kan via een Tegemoetkoming – Verzoekschrift Faunaschade .

 

Daarin is een kaart geïntegreerd en kunnen de schadepercelen worden ingetekend. Er hoeven geen aparte prints van topografische kaarten van Dienst Regelingen met de aanvraag meegestuurd te worden. Voor ieder gewas dient wel een aparte aanvraag te worden ingediend, ook als appels en peren naast elkaar in een perceel staan. Het advies is om te wachten met het wegdunnen van het aangepikte fruit tot er een taxateur is langsgeweest of om hierover te overleggen met het Faunafonds.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 augustus 2012 - 18:30