Bij fruittelers heerst nog te vaak onduidelijkheid over het melden van vogelschade, zo blijkt uit vragen die bij de NFO binnenkomen. Allereerst is het belangrijk schade te melden om zelf de gederfde inkomsten vergoed te krijgen, maar daarnaast is dit van belang om het Faunafonds een goed beeld van de vraatschade te geven. Nog te vaak wordt verzuimd schade te melden, waardoor bij de overheid het beeld ontstaat dat deze wel meevalt.

 

Case 1

Fruitteler meldt in augustus mezenschade in Conference bij het Faunafonds. Is beschermde diersoort, fruitteler heeft geen preventieve maatregelen getroffen.

 

Uitkomst 1

Uit taxatie blijkt dat de schade voor 100 procent mezenschade is.

Deze schade wordt volledig door Faunafonds vergoed.

 

Uitkomst 2

Uit taxatie blijkt dat de schade voor 90 procent mezenschade is en voor 10 procent schade door zwarte kraaien en kauwen. Teler heeft geen maatregelen tegen de zwarte kraaien en kauwen getroffen.

 

Fruitteler krijgt alleen de mezenschade vergoed en geen vergoeding voor de kraaien- en kauwenschade. Deze laatste vogels staan immers op de landelijke lijst en zijn dus vrij bejaagbaar. Fruitteler zal geen rapportageverzoek ontvangen, omdat voor kraaien en kauwen geen tegemoetkoming wordt verleend.

 

Case 2

Fruitteler meldt in augustus mezenschade in Conference bij het Faunafonds. Is beschermde diersoort, fruitteler heeft geen preventieve maatregelen getroffen.

 

Uitkomst

Uit taxatie blijkt dat 90 procent mezenschade is en 10 procent roeken- en eksterschade.

 

Fruitteler krijgt de schade voor 100 procent uitgekeerd.

 

Omdat het aandeel van de roeken en eksters samen 10 procent of minder is, hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Dus ook schade door eksters en roeken (mits niet in de Betuwe, want daar geldt een provinciale vrijstelling) wordt uitgekeerd. De 10 procent aandeel geldt per diersoort. Is de schade voor meer dan 10 procent door of eksters of roeken of gaaien aangericht, dan moet daar wel een ontheffing voor worden aangevraagd en als die wordt verleend moet daar adequaat gebruik van worden gemaakt en moet de rapportage worden ingevuld.

 

Case 3

Fruitteler meldt in augustus mezenschade in Conference bij het Faunafonds. Hij meldt ook roeken- en eksterschade. Hij heeft drie preventieve maatregelen genomen en een afschotvergunning aangevraagd en gekregen.

 

Uitkomst

Uit taxatie blijkt 70 procent mezenschade en 30 procent roeken- en eksterschade. Fruitteler ontvangt een rapportageformulier schadebeperking. Hij vult op het formulier de maatregelen in die hij getroffen heeft en voegt daar een kopie van de afschotvergunning en een rapportage van het gebruik van de vergunning aan toe.

 

De teler krijgt zowel de mezenschade als de roeken- en eksterschade vergoed, als uit de rapportage blijkt dat hij of zijn jager adequaat van de verleende ontheffing gebruik heeft gemaakt. Van adequaat gebruik is sprake als in de schadegevoelige periode minimaal twee keer per week van de ontheffing gebruik is gemaakt.

 

LET OP: bij de schadevergoeding geldt altijd een eigen risico van 5 procent van het getaxeerde bedrag met een minimum van € 250,-. Dus niet ALLE schade wordt vergoed.

 

Vogelschade kan worden gemeld via www.faunafondsschade.nl.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 augustus 2013 - 16:53