Voor het eerst in de Nederlandse fruitteeltgeschiedenis worden er in 2012 meer peren dan appels geteeld. Het perenareaal nam met twee procent toe tot 8.350 hectare, deze groei is voor 80 procent afkomstig van Conference dat naar een areaal van 6.150 hectare groeide. Het appelareaal kromp volgens de raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met twee procent tot een totaal van 8.120 hectare. Jonagold is de hardste daler, met 80 hectare, en zakte terug naar 2.000 hectare. Het totaalareaal hardfruit bleef dus gelijk met 16.500 hectare, terwijl dit de laatste jaren steevast daalde.

Het areaal appel neemt al jaren sterk af en bedraagt tegenwoordig nog geen vijfde van het areaal dat er in 1950 stond. Het perenareaal is nu ook lager dan de 14.500 hectare die het ooit geweest is. Verder stijgt de productiviteit per hectare. Volgens de CBS cijfers blijkt namelijk dat in 2011 per hectare ongeveer vier keer zo veel peren en vijf keer zo veel appels zijn geoogst dan in 1947.

 

De teelt van fruit wordt bovendien steeds innovatiever en professioneler waardoor ook de productiviteit stijgt. Voor de peren betekende dat een recordoogst van totaal 336 miljoen kg in 2011. De appeloogst bedroeg met 418 miljoen kg dan weer een hoger gewicht.

Op 3 augustus 2012 worden de jaarlijkse definitieve Europese oogstprognoses bekend gemaakt tijdens het Prognoscongres.

 

## Zie ook de poll rechts op deze pagina, deze week gewijd aan de veranderingen in de arealen ##

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juli 2012 - 14:00