Op dinsdag 8 juli organiseert de NFO een voorlichtingsmiddag over het proefketenproject ‘Onze Beste Elstar & Conference’. De NFO heeft samen met Fruitpact binnen dit project onderzoek gedaan naar manieren om de kwaliteit en herkenbaarheid van Elstar en Conference te vergroten. Tijdens deze middag presenteert Eric van der Louw van Nehem Consultants de resultaten en worden er plannen voor te toekomst gemaakt. 

De Nederlandse consumptie van Elstar en Conference loopt al een aantal jaren terug. Concurrentie met ander fruit, maar ook de wisselende kwaliteit en een gebrek aan herkenbaarheid zijn hier de oorzaken van. De NFO heeft in samenwerking met Fruitpact in het proefketenproject ‘Onze Beste Elstar & Conference’ onderzoek gedaan naar manieren om de kwaliteit en herkenbaarheid van Elstar en Conference te vergroten. Het resultaat is een concept dat nu klaar is om de markt op te gaan. Hiermee is ook een einde gekomen aan de directe betrokkenheid van de NFO, want het is geen taak van de NFO om voor (een deel van) de leden een actieve rol te vervullen bij het vermarkten van fruit.

Het resultaat van het proefketenproject wordt nu ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde leden van de NFO die de ambitie hebben om Elstar en Conference onder merk of concept op de markt te gaan brengen. Van der Louw is gevraagd om als projecteider het proces te begeleiden om ‘Onze Beste Elstar & Conference’ in de markt te zetten.

NFO-leden die meer willen weten over alle ‘ins en outs’ van dit initiatief, worden van harte uitgenodigd om dinsdag 8 juli om 14.00 uur in het Hurns Kerkje te Hurwenen (nabij Zaltbommel) aanwezig te zijn op de voorlichtingsmiddag ‘Onze Beste Elstar & Conference’.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur      Ontvangst geïnteresseerde NFO-leden
14.15 uur      Opening en welkom door  Gerben van Woudenberg, hoofdbestuurslid van de NFO                        –      – Presentatie concept ‘Onze Beste Elstar & Conference’ door Eric van der Louw
Vragen / discussie
Presentatie projectplan door Eric van der Louw
Vragen / discussie
Haalbaarheid voorstellen bespreken
Peilen of er voldoende interesse is om dit concept in de markt te gaan zetten
ca. 16.00 uur            Vervolgafspraken en sluiting

Geïnteresseerde NFO-leden worden verzocht zich aan te melden door een mail te sturen naar evdl@nehem.nl of te bellen met tel. 0418 683 610. Het adres van het Hurns Kerkje is Dorpsplein 14, 5327 AS te Hurwenen (zie ook www.hurnskerkje.nl).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 juni 2014 - 17:40