Bij de belastingaangifte over 2012 is het belangrijk om rekening te houden met de schade die de vorst van februari 2012 aan de opstanden heeft veroorzaakt. Alfa Accountants en Adviseurs is hierover op regionaal niveau in contact getreden met de Belastingdienst.

 

Vooraf: de aanwasnorm 2012 voor fruitbomen zijn ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van 2011. Namens NFO/LTO Nederland heeft ABAB door middel van de VLB hierover in het kader van de vaststelling van de landelijke landbouwnormen overleg gevoerd met de Belastingdienst. Voor de fruitteelt worden de normen voorbereid in een werkgroep waarin Alfa al jaren zitting heeft.

Voor 2012 geldt voor appel een norm van € 1.600 (incl. btw € 1.840) per jaar (2 jaar aanwas) en voor peer een norm van € 2.500 (incl. btw € 2.875) per jaar (3 jaar aanwas).

Zowel voor appel als peer volgt na de jaren aanwas een jaar stilstand. Appel wordt vervolgens in acht jaar afgeschreven en peer in veertien jaar.

In het overleg van de landelijke landbouwnormen heeft ook de VLB aandacht gevraagd voor de afwaardering voor vorstschade in 2012. In het overleg in Den Haag is geconcludeerd dat voor de vorstschade geen gemiddeld afwaarderingpercentage voor heel Nederland kan worden vastgesteld. De reden hiervoor is dat per gebied en per ras de omvang van de schade wisselend kan zijn. Vorstschade kan op bedrijfsniveau worden vastgesteld en in de waardering van de fruitopstanden worden betrokken.

 

Tip 1

Gebruik de mogelijkheid van percelen die gerooid zijn in verband met vorstschade. De afwaardering van de opstanden en de kosten van het rooien, kunnen bij de fiscale aangifte worden afgetrokken als verlies. Als een deel van het perceel schade aan de opstanden heeft opgelopen, is het redelijk dat daar extra op afschreven moet kunnen worden. Nader overleg met de Belastingdienst kan daarvoor nodig zijn.

 

Tip 2

Versnelde afschrijving ook bij fruitopstanden!

Het Ministerie van Financiën heeft zeer recent aangekondigd dat het de vervroegde afschrijving wil invoeren. Ondernemers kunnen investeringen waarschijnlijk in twee jaar tijd afschrijven. Door deze extra afschrijving kan de fiscale winst over 2013 wellicht worden gedrukt en de belastingaanslag over diverse jaren worden beperkt. Tevens kan bij een verlies in die jaren, dit verlies door carry back verrekend worden met oude jaren (over de drie jaar ervoor).

Onder deze bedrijfsmiddelen die versneld kunnen worden afgeschreven, valt hoogstwaarschijnlijk ook de inplant van fruitbomen en de aanwas op fruitbomen in 2013.

Dit betekent dat in plaats van respectievelijk acht en veertien jaar afschrijven op respectievelijk appel- en perenbomen, deze investering (aanplant en/of aanwas) in twee jaar kan worden afgeschreven.

Voorbeeld: in 2013 wordt in een aanplant geïnvesteerd voor een bedrag van € 150.000. Dan kan er 50 procent willekeurig worden afgeschreven, dat is € 75.000, een tariefvoordeel van ongeveer 50 procent. Dat geeft een liquiditeitsruimte van ruim € 37.000.

 

Vergeet daarnaast ook niet dat de aanplant en aanwas van fruitbomen in de jaren 2009, 2010 en 2011 op basis van de zogenoemde crisismaatregel mogelijk ook nog willekeurig kunnen worden afgeschreven.

Zoals gebruikelijk kan daarnaast ook investeringsaftrek worden geclaimd over deze aanplant en aanwas van fruitbomen. Interessant! En dan kijken, waar het fiscale optimum ligt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 april 2013 - 18:30