Zeven maanden na het in werking treden van het Meldpunt Oneerlijke Handelspraktijken is er nog geen enkele klacht binnengekomen. Het meldpunt werd opgericht om de teler te beschermen tegen machtsmisbruik  van supermarkten. 

In de praktijk blijkt het meldpunt niet te werken, terwijl veel telers zich nog steeds misbruikt voelen door supermarkten. VVD-Kamerlid Bart de Liefde stelde dinsdag 1 april vragen aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ). Zij zegde toe ervoor te zorgen dat het meldpunt meer bekendheid krijgt. Maar ook kaatste ze de bal terug naar de sector. “Het is in eerste instantie aan het bedrijfsleven om hiermee aan de slag te gaan. De afzet van producten is vaak heel gefragmenteerd. Daar kun je iets aan doen, ook vanuit de markt zelf, om de positie van individuele telers te verbeteren”, aldus Dijksma.
Ook wilde De Liefde weten hoe het kan dat telers een veel lager bedrag voor hun product krijgen dan dat consumenten in de winkel moeten betalen. Daarop antwoordde Dijksma dat de Autoriteit Consument & Markt binnenkort nieuw onderzoek opzet naar de margeverdeling binnen de agf-sector. Ook is een prijzenmonitor ontwikkeld op basis van informatie van het LEI Wageningen en CBS.
Dijksma riep telers op eventueel overtollige administratieve regelgeving te melden om de regeldruk te verminderen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 april 2014 - 17:02