De Nederlandse oogstraming voor Conference is met ruim 10 procent naar boven bijgesteld. In juli werd deze op 220 miljoen kg geschat, maar na de nameting door DLV wordt de oogst geschat op 245 miljoen kg. Percelen waar water telers water konden geven, springen er positief uit, geeft Adri Streef van DLV aan. Vooral in het midden van het land valt de oogst groter uit dan DLV eerder had ingeschat.

Wel of geen water geven levert verschillen in vruchtgewicht op van wel 50 gram per vrucht, zo bleek uit de laatste vruchtmetingen van DLV. Deze organisatie, die de metingen voor de landelijke raming uitvoert, had in juli nog een bescheiden vruchtmaat ingerekend vanwege het koude voorjaar. De warme zomer en vooral het effect van water geven, hebben ook DLV verrast. Een ander effect dat Streef ziet is dat telers zelf, ook in andere gebieden, meer oogsten dan was verwacht omdat jonge aanplanten in productie komen en meer kg’s geven dan verwacht. Uiteraard speelt ook de goede uitgroei van de vruchten een rol in het feit dat telers zijn verrast door de grote oogst.

Elstar-productie naar beneden bijgesteld
Terwijl de vruchtmaat van Conference meevalt, valt deze bij Elstar juist iets tegen. Op basis van de laatste metingen heeft DLV de oogstverwachting licht naar beneden bijgesteld. In plaats van de eerste verwachte productie van 118 miljoen kg, wordt deze nu geschat op 112 miljoen kg. Daarmee komt de oogst iets lager (-3%) uit dan vorig jaar.

Voor de oogstraming van juli en de oogstraming van september zie onder.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013 - 17:33