De Tweede Kamer heeft besloten dat waterschappen de wettelijke mogelijkheid krijgen om te hoge lasten voor boeren en tuinders te verlagen. SGP en ChristenUnie hadden hiertoe, mede na lobby van LTO, een amendement ingediend. Agrarische grond valt net als infrastructuur in de categorie ongebouwd. Waterschappen mogen hun tarieven nu differentiëren om zo eigenaren van onder meer wegen zwaarder te kunnen belasten dan agrariërs.

Zo worden de lasten van schoon en veilig water eerlijker verdeeld. Een kanttekening is dat alleen waterschappen die al met tariefdifferentiatie werkten deze verdere onderverdeling kunnen toepassen. Dit om potentieel ongewenst gebruik in te perken. Zij mogen het tarief voor verharde wegen met maximaal 400 procent verhogen.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 juli 2012 - 18:30