Afgelopen najaar nam de WUR de eerste monsters van bijenvolken voor een meerjarig onderzoek naar de gezondheid van bijen. De monsters worden onderzocht op parasieten (Varroa en Nosema), virussen (DWV en ABPV), residu van gewasbeschermingsmiddelen en de herkomst van het voedsel van de bijen. 

Met het onderzoek wil het Ministerie van Economische Zaken de bijengezondheid en wintersterfte beter in beeld krijgen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen wetenschappers gericht onderzoek doen om de bijengezondheid te verbeteren. Het lopende onderzoeksproject, dat vier jaar gaat duren, wordt gezamenlijk uitgevoerd door Naturalis, Bijen@wur, Alterrra en het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB). De overheid en Nefyto financieren het onderzoek, ieder voor de helft.

Is september van dit jaar zijn 55 bijenstanden bemonsterd en zijn bijen-, honing- en bijenbroodmonsters genomen bij geregistreerde Nederlandse imkers. In het voorjaar van 2015 wordt vervolgens geïnventariseerd hoe de overwintering van de bemonsterde volken en van de gehele bijenstand is verlopen. In de jaren 2015 tot en met 2017 wordt deze procedure herhaald. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 december 2014 - 17:59