De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben afgelopen maandag, 29 april, opnieuw geen overeenstemming bereikt over een voorstel van de Europese Commissie aangaande het gebruik van neonicotinoïden. De commissie wil graag beperkingen stellen aan het gebruik van drie insecticiden op basis van neonicotinoïden. Eerder, in maart, lukte het ook niet een gekwalificeerde meerderheid voor dit voorstel te vinden.

 

Afgelopen maandag stemden vijftien lidstaten voor het voorstel, acht lidstaten tegen, en vier onthielden zich van stemming. In maart nog waren negen lidstaten tegen het voorstel, onthielden vijf lidstaten zich van stemming en waren dertien lidstaten voor. Het besluit is nu aan de Commissie zelf.

Zij wil vanaf 1 december 2013 het gebruik van drie neonicotinoïden met de werkzame stoffen clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam beperken. Deze middelen zouden alleen nog in kassen gebruikt mogen worden en in de openlucht in gewassen na de bloei. Zodra nieuwe informatie of onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, maar uiterlijk over twee jaar, wil de commissie haar besluit herzien.

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 1 mei 2013 - 19:30