Veiling ZON heeft financieel gezien een zwaar jaar achter de rug. Bij de presentatie van de jaarcijfers werd bekendgemaakt dat de afzetorganisatie over 2012 een verlies heeft geleden van 2,4 miljoen euro. In 2011 werd, mede dankzij een boekwinst van 1,8 miljoen euro door verkoop van bedrijfsmiddelen, nog een winst van 1,7 miljoen euro geboekt.

 

Al in de loop van 2012 heeft bij ZON een reorganisatie plaatsgevonden, omdat de kosten binnen de organisatie te hoog bleken om voldoende te kunnen inspelen op tegenvallende inkomsten. Bij deze reorganisatie gingen 36 banen verloren. In totaal realiseerde ZON in 2012 een omzet van 353 miljoen euro, tegen 326 miljoen in 2011. Het ledental liep in 2012 terug van 354 naar 330,met name door bedrijfsbeëindiging.

 

In tegenstelling tot de algemene cijfers heeft de Zachtfruitdivisie van ZON een goed jaar achter de rug. Blauwe bes en aardbei zijn hierbinnen het sterkst vertegenwoordigd, maar ook worden frambozen, bramen, rode bessen en kersen vermarkt. In totaal werd een omzetstijging van 30 procent gerealiseerd, met name dankzij blauwe bes. De omzetstijging is te danken aan een toename van het areaal en goede prijzen, geeft directeur van de Zachtfruitdivisie Harm Valckx aan. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe leden toegetreden.

De Zachtfruitdivisie van ZON kende in 2012 een sterke groei. Zo werd het Duitse Heidefrucht overgenomen om de positie op de Duitse markt te versterken. Heidefrucht is een telersorganisatie van vijftien telers met een eigen pakstation in Noord-Duitsland. Na de overname zijn deze telers lid van veiling ZON. Overigens is de omzet van deze telers niet meegerekend in de eerder genoemde omzetstijging van 30 procent, aldus Valckx.

Naast deze overname richtten zes telers vanuit het Dutch Blueberry Collective (DBC) samen met ZON Vitazon op. Doel van deze nieuwe dochteronderneming is om toegevoegde waarde te realiseren voor het ondereind van het zachtfruit. Dit wordt gedaan door het drogen en vriezen van zachtfruit, een al langer bestaande activiteit die nu ondergebracht is bij Vitazon, en door het maken van sappen. Daartoe is in 2011 al een machinepark aangekocht. De sapproductie is in augustus 2012 gestart.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is eveneens een nieuwe bedrijfshal van 8.000 vierkante meter gebouwd waarin de Sun Berry International , de ZON-dochter die het verse zachtfruit vermarkt, haar versafdeling in onder kan brengen. De oude hal van 4.000 vierkante meter is vervolgens ingericht als verwerkingsruimte voor Vitazon.

Valckx verwacht voor komend seizoen opnieuw een lichte areaaluitbreiding.

 

http://www.zon-business.com/nl/over-zon/actueel/zon-neemt-duits-bedrijf-heidefrucht-gmbh-over/10

 

http://www.sunberryinternational.com/nl/wie+zijn+we%3F/vitazon+foods+bv

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 1 mei 2013 - 19:30