De afgelopen dagen stond het anti-hagelkanon weer volop in het nieuws in de Zeeuwse media. Geluidsmetingen op vrijdag 26 juli en de presentatie van een nieuw, geluidsarm anti-hagelkanon wakkerden de interesse voor het apparaat opnieuw aan. Afgelopen vrijdag voerde een specialistisch bureau geluidsmetingen uit bij de negen anti-hagelkanonnen in de gemeente Borssele. Op basis van deze metingen kan de gemeente al dan niet besluiten tot vergunningverlening.

Uit de metingen blijkt dat de kanonnen een knal produceren met een sterkte van circa 140 decibel. Op 300 m afstand, vlakbij een gevel van een woonhuis, was de geluidssterkte gereduceerd tot 80 decibel. Toevallig passerende personenauto’s lieten zien dat het geluidsniveau van een automotor nagenoeg overeenkomt met dat van een antihagelkanon op die afstand. Metingen aan de negen kanonnen gaven nagenoeg dezelfde resultaten. Vlotte verlening van vergunningen is dit jaar speerpunt in het jaarplan van de NFO. Omroep Zeeland maakte opnames van de metingen.

Nieuw, geluidsarm anti-hagelkanon

Naar aanleiding van alle commotie rond de geluidhinder van de huidige anti-hagelkanonnen bouwde akoestisch specialist Stefan Grob uit Vlissingen vorig jaar een geluidsarm anti-hagelkanon. Met dit kanon wordt sinds medio 2012 praktijkervaring opgedaan op het bedrijf van Rinus van ’t Westeinde in Nisse. Het kanon van Grob is zowel uiterlijk als innerlijk totaal verschillend van de conventionele apparaten. De houten behuizing valt het meeste te vergelijken met een uit de kluiten gewassen hoorn van een ouderwetse platenspeler. In deze behuizing is een lineaire elektromotor geplaatst die een brommend geluid produceert. Voordeel van de elektrische aandrijving is dat geen vergunning voor het gebruik van gasflessen hoeft te worden aangevraagd. Wel is een elektrische aansluiting of zware accu noodzakelijk.

Volgens Grob zijn het juist de lage frequenties geluid die het verst dragen en die nodig zijn om 3 tot 5 km hoogte door te dringen in de hagelbuien. Hogere frequenties reiken niet ver genoeg en zijn alleen hinderlijk voor het menselijk gehoor, zo redeneert hij. Volgens zijn berekeningen kan zijn kanon minimaal eenzelfde oppervlakte beschermen als conventionele kanonnen. Uitgebreide metingen hebben nog niet plaatsgevonden. Wel is bekend dat het geluidsniveau van het nieuwe kanon op 4 à 5 m afstand 80 decibel bedraagt. Volgens Grob is er alle reden om aan te nemen dat dit kanon nauwelijks hinder zal ondervinden bij het aanvragen van een vergunning. Het prototype wordt met toestemming van de gemeente Borssele, zonder vergunning, getest, totdat bekend is welke eisen aan een vergunning gesteld zullen worden.

Omroep Zeeland maakte dinsdagochtend 30 juli geluidsopnames van het nieuwe anti-hagelkanon.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 2 augustus 2013 - 17:49