ZLTO onderzoekt samen met Zeeuwse fruittelers diverse methoden en bronnen om in de zoetwaterbehoefte van bedrijven te kunnen voorzien. Zij kijken naar het benutten en creëren van een zoetwaterbel in de bodem, maar ook het benutten van water uit het haven- en industriegebied Sloe is een van de opties.

 

In 2010 startte ZLTO het project Duurzame Watervoorziening Fruitteelt. In 2010 en 2011 is van 37 bedrijven in heel Zeeland, maar met een concentratie in de Zak van Zuid-Beveland, een Water Optimalisatie Plan (WOP) gemaakt. In een WOP is eerst de huidige watervoorziening in beeld gebracht en vervolgens is nagegaan welke technische mogelijkheden er zijn om de watervoorziening te verbeteren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten genomen:

– eens in de vijf jaar zeer droog (tekort van -400 mm in het groeiseizoen) met 25 procent productieverlies;

– eens in de vijf jaar droog (tekort van -250 mm in het groeiseizoen) met 6 procent schade;

– eens in de tien jaar strenge nachtvorst met 50 procent schade;

– eens in de vijf jaar lichte nachtvorst met 11 procent schade.

Gemiddeld leidt dit tot een jaarlijkse schade van 11 procent, wat neerkomt op € 1.700 per hectare fruit, gemiddeld over de deelnemende bedrijven was dit € 40.500 per bedrijf. Een optimale watervoorziening levert doorgaans een verbetering van het inkomen, maar is wel afhankelijk van de kosten die daaraan verbonden zijn. De winstverbetering was gemiddeld over de 37 bedrijven € 8.300 per bedrijf, maar liep uiteen van circa € 1.000 tot € 38.000 per bedrijf. Op vijf bedrijven was geen verbetering te realiseren. Uiteraard is de verbetering afhankelijk van de geplante rassen.

 

Een groot deel van de Zuid-Bevelandse bedrijven wordt van zoet water voorzien door de Landbouw Water Leiding die in de jaren ’90 in dit gebied is aangelegd. In piekperiodes is de capaciteit van deze leiding echter vaak niet voldoende. Daarom wordt nu gezocht naar manieren van buffering. Dat kan door het opslaan van zoet water (uit de duinen) in de ondergrond of kreekruggen of in een zoetwaterbel. Dat laatste wordt op dit moment in de Zak van Zuid-Beveland onderzocht onder de naam Freshmaker. Onder dit gebied ligt een grote zoetwaterbel, maar die is aan de randen te dun (< 15 m) om water uit te mogen pompen. Onderzocht wordt of het mogelijk is zout water te onttrekken aan de ondergrond en in de winter aan te vullen met zoet water uit de sloot om de laag dikker te maken zodat in droge periodes uit deze zoetwaterbel gepompt kan worden. Daarnaast wordt gekeken of water afkomstig uit het haven- en industriegebied Sloe benut kan worden in boomgaarden. Bovendien kijkt men naar toepassing van een waterbesparende sproeier die alleen de boomrijen beregent en andere waterbesparende technieken.

 

Het project is gefinancierd door ZLTO, Provincie Zeeland, het PT, het ministerie van I&M (Deltares), de Rabobank en betrokken fruittelers. Diverse organisaties hebben kennis en arbeid ingebracht.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 november 2012 - 20:30