De wat hogere temperaturen en meer zonuren doen veel klein- en steenfruitpercelen goed. “Mijn indruk is dat na een paar dagen zon het beeld in de boomgaard heel erg verandert”, laat voorzitter van de NFO-Productgroep klein- en steenfruit Frederik Bunt weten. Hij doelt met name op de betere bladstand die hij constateert in de pruimen en kersen.

 

Wel is het beeld van perceel tot perceel erg wisselend. “Verschillende pruimenpercelen waar men zich eerst zorgen maakte over de zetting lijken nu ‘bij te trekken’, terwijl andere percelen dat juist helemaal niet doen. Dat geldt ook voor de kersen”, beschrijft Bunt. Afhankelijk van het microklimaat ter plaatse hebben diverse percelen meer geleden onder het koude voorjaar dan andere. Wel lijkt de vruchtkwaliteit, op wat koudeschade na, op de meeste plaatsen goed. Bunt verwacht dat de pruimen- en kersenoogst één tot twee weken later valt dan normaal.

 

Kleinfruit

Het kleinfruit lijkt wat minder achterstand te hebben opgelopen dan het steenfruit. Wel is het beeld ook hier erg wisselend. Dat is nu onder andere te zien in de rui bij rode bes. Op sommige percelen ruien de trossen onderaan, terwijl op andere percelen dat middenin de tros gebeurt. Telers van deze laatste bedrijven krijgen hierdoor behoorlijk extra werk om de trossen bij te knippen.

De kruisbessen bij Bunt hebben flink geruit, waardoor de dracht niet overdadig is. Hij verwacht dat de oogst tien dagen is vertraagd, terwijl de maatontwikkeling wel op schema loopt vergeleken met voorgaande jaren. De vraag is of de vruchten op dezelfde voet blijven doorgroeien.

Ook bij de bramen constateert Bunt dat die profiteren van de zonnigere perioden. De bladstand is behoorlijk verbeterd, maar nog niet zoals het wezen moet.

Bij framboos is er naast het feit dat deze net als alle andere buitenteelten achterlopen, de zorg over de overlap met de verschillende teelten later in het seizoen. Wanneer vervolgteelten straks wel op tijd geoogst worden, kan dat een extra druk op de markt geven omdat de vroege teelten vertraagd geoogst gaan worden. “Ergens moet zich dat druk geven”, aldus Bunt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 juni 2013 - 18:00