De agrarische sector kent gemiddeld een lager ziekteverzuim (3,8%) dan alle andere Nederlandse bedrijfssectoren (4,0%). Binnen de agrarische sector is het ziekteverzuim op fruitbedrijven met 1,5% het laagst. Binnen de land- en tuinbouw ligt het ziekteverzuim het hoogst op glastuinbouw- en paddenstoelenbedrijven (4 à 5%).

 

Tussen 2008 en 2012 nam het gemiddelde ziekteverzuim in de agrarische sector toe van 3,3 naar 3,8 procent. Dit heeft te maken met de groei van de bedrijfsomvang. Immers hoe groter het bedrijf, hoe hoger het ziekteverzuim in het algemeen is. Ook speelt de vergrijzing een rol. Het Stigas zag in 2010 en 2011 in bijna alle leeftijdscategorieën een toename van de ziekteduur, maar hoe ouder de werknemer hoe groter de toename. Deze cijfers zijn gepresenteerd in het Landbouw Economisch Bericht van het LEI.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juni 2013 - 18:30