De zoetwatervoorziening is voor veel fruitteeltbedrijven in het Zuidwesten van het land vanwege het zoute grondwater een probleem. Vanaf deze zomer put fruitteeltbedrijf Rijk-Boonman uit Ovezande uit een kunstmatige, ondergrondse zoetwaterbel: de Freshmaker. Deze Freshmaker is ontwikkeld door KWR Watercycle Research Institute, ZLTO en Meeuwse Handelsonderneming. Aanstaande donderdag , 27 juni, wordt de Freshmaker officieel in gebruik genomen.

 

In werkelijkheid is afgelopen winter al begonnen met het aanleggen van de Freshmaker. De Freshmaker is een technologie waarmee een (dunne) ondergrondse zoetwaterlens in de winterperiode vergroot kan worden, zodat in droge periodes de waterbehoefte aangevuld kan worden. Voor het aanleggen van deze kunstmatige zoetwaterbel wordt op een diepte van circa 10 tot 15 meter brak of zout water onttrokken, zodat ruimte ontstaat voor zoet water.

Onder het bedrijf van Rijk-Boonman zit een 9 meter dikke zoetwaterbel. Berekeningen wezen uit dat deze over een lengte van 70 meter sterk vergroot zou kunnen worden. Afgelopen winter is het boorwerk voor de putten en het meetnetwerk uitgevoerd. Ook is zoet water vanuit een watergang in de bodem geïnfiltreerd, zodat dit deze zomer gebruikt kant worden in de boomgaard.

De Freshmaker bevindt zich nog in de onderzoeksfase. De infiltratie, opslag en terugwinning van het zoete water worden dit seizoen nauwgezet gevolgd. Het onderzoek naar de Freshmaker wordt uitgevoerd binnen het project GO-FRESH van Kennis voor Klimaat.

 

Meer informatie is te vinden op de website van KWR.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 juni 2013 - 18:00