Het praktijknetwerk ‘Fruittelers werken aan schoon water’ gaat van start. In vijf fruitteeltgebieden met veel oppervlaktewater (Gelderland, Zuid Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland) wordt één studiegroep gevormd. Het doel is om met gebruik van de nieuwste technieken en kennis de gewasbescherming te verbeteren en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

 

Deze studiegroepen komen tien keer bij elkaar en worden begeleid door een onderzoeker van PPO en een voorlichter van de gewasbeschermingshandel.

 

Wat heeft dit netwerk u te bieden?

  • U bespaart op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door een gerichte bestrijding van vruchtboomkanker, meeldauw, schurft en zwartvruchtrot. Doordat u informatie krijgt over nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en waarschuwingsmodellen.
  • U gaat begeleid ervaring opdoen met (nieuwe) interactieve waarschuwingsmodellen voor vruchtboomkanker, schurft (Mills-3), zwartvruchtrot (de abonnementskosten van € 200 excl. BTW per jaar zijn inbegrepen in de eigen bijdrage) en maakt gratis gebruik van het waarschuwingsmodel voor meeldauw.
  • U krijgt meer inzicht in een betere bestrijding van vruchtrot, doordat de nieuwste kennis uit het meerjarige onderzoek gericht op vruchtrot via dit praktijknetwerk begeleid wordt geïntroduceerd.
  • U krijgt meer kennis van en begeleiding bij het gebruik van emissiebeperkende maatregelen zoals emissiearme doppen, eenzijdig spuiten en nieuwe typen driftarme spuitmachines. Ook krijgt u antwoord op vragen hoe u met emissiearme doppen een goede bedekking op het blad krijgt.
  • U krijgt elk jaar begeleiding bij het opstellen van uw eigen emissiebeheersplan voor uw bedrijf. Hierbij wordt rekening gehouden met de residueisen van supermarkten en het maximaal aantal middelen op de vrucht.
  • U krijgt informatie over het reinigen van de spuit, het opvangen van restvloeistof en  het maken van een eigen zuiveringsinstallatie voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Bovendien:

  • Gaat u tijdens excursies samen met uw studiegroep leren van collega’s die op andere manieren met drift, ziekten en plagen omgaan.
  • Krijgt u extra begeleiding via de Digitale Studieclub waar u vragen via internet kunt stellen die telers, teeltadviseurs en onderzoekers beantwoorden.

 

Tenslotte:

Kunt u deelnemen aan demonstraties en driftdagen.

Er kunnen tachtig fruittelers deelnemen. Inmiddels hebben zich ongeveer veertig fruittelers opgegeven.  De kosten voor deelname van dit project tot midden 2015 zijn voor u als NFO-lid € 375. U kunt zich aanmelden bij de NFO info@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 september 2013 - 18:20