De NFO blijft de schade als gevolg van de vorst in februari nauwlettend volgen. Voor een goede inventarisatie van de vorstschade is het nu nog te vroeg. De komende weken zal meer duidelijk worden over de oogstreductie ten gevolge van de vorst. Schade aan de opstanden kan zich nog veel later manifesteren.

 

Uit een eerste rondgang van de kringen blijkt dat de vorstschade wijd verspreid is en het beeld binnen regio’s grillig. Vooral beplantingen in Noord- Holland en Flevoland liepen schade op, maar ook in West-Betuwe en Noord-Brabant was het erg koud. Met name peren maar ook steenfruit en open teelten kleinfruit zijn zwaar getroffen. In de perenpercelen zijn niet alleen veel dode knoppen te vinden, maar ook moet in zwaar getroffen gebieden gevreesd worden voor uitval van bomen.

De NFO bespreekt in de vergadering van het hoofdbestuur van 29 maart de situatie. Kort voor deze vergadering inventariseert de NFO opnieuw het schadebeeld van dat moment.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 9 maart 2012 - 15:00