@rubriekinitiaal = Binnenkort gaan de onderhandelingen over de voortzetting van de CAO Open Teelten weer van start. De huidige CAO loopt namelijk af op 30 juni van dit jaar. Het economisch gesternte waaronder de CAO-onderhandelingen gaan plaatsvinden, is niet goed. In de Macro-economische Verkenningen schetst het CBS voor Nederland een economisch ongewis toekomstbeeld. Een nieuwe recessie dreigt realiteit te worden. Ook voor de land- en tuinbouw zijn de economische vooruitzichten niet rooskleurig. De bedrijfsresultaten staan zwaar onder druk. Een (sterke) stijging van de arbeidsvoorwaarden van het personeel vormt voor veel bedrijven financieel een (te) zware belasting. De behoefte van de bedrijven om arbeid flexibel te kunnen inzetten, om daarmee in te spelen op pieken en andere fluctuaties in de arbeidsfilm, is groot.

Goed werkgeverschap blijft echter uitgangspunt. Om als sector te kunnen blijven concurreren op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het belangrijk een goede balans te vinden tussen betaalbare arbeidsvoorwaarden en de wervingskracht van de sector. Onder bovenstaand gesternte starten de onderhandelingen voor de CAO Open Teelten. Loonkostenontwikkeling, flexibiliteit en inzetbaarheid zijn bij de onderhandelingen gerichte speerpunten.

Een delegatie onder leiding van LTO-bestuurder Mans Vulto gaat de daadwerkelijke onderhandelingen voeren. De delegatie krijgt ondersteuning van de Regiegroep Open Teelten waarin ook NFO-voorzitter Johan van Haarlem zitting heeft. De NFO, maar eveneens de andere sectoren die onder de CAO Open Teelten vallen, wil een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten alvorens de oude CAO is beëindigd. Het streven is een CAO met een langere looptijd. In de onderhandelingen neemt men de suggesties mee die bij de inventarisatie uit de NFO-achterban naar voren kwamen. Het zal moeilijk worden om wederom een CAO af te sluiten, maar de wil is duidelijk aanwezig.

 

Herman Bus

hbus@nfofruit.nl

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 07:00