Als gevolg van de vorst begin februari van dit jaar valt de oogst van appels en peren fors lager uit. Door de vorst verwacht het Productschap Tuinbouw ten opzichte van vorig jaar 23 procent minder appels en 38 procent minder peren. De raming van de appelproductie komt daarmee dit jaar op 320.000 ton, die van peren op 208.000 ton.

Bij appel is de reductie van Elstar, Jonagold en Rode Boskoop met respectievelijk 29, 34 en 32 procent het hoogst. Rubens en Junami hebben ook een lagere productie, bij Wellant en Kanzi is de productie gelijk aan die van vorig jaar. Bij Kanzi is die wel lager, maar een areaalstijging compenseert dit. Alleen de productie van overige rassen zoals Delcorf, Gala en Braeburn stijgt met 15 procent omdat in deze groep een verschuiving plaatsvindt van zomer naar bewaarrassen waarvan bekend is dat die een hogere productie hebben.

Bij peren is de productie van Conference nog het meest gunstig hoewel hier ook sprake is van 33 procent minder oogst. Bij Doyenné du Comice is de verwachting 55 procent minder productie en bij de overige peren 58 procent.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 - 15:30