Op woensdag 6 april kunnen alle stemgerechtigde Nederlanders hun stem uitbrengen over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Uit de achterban van de NFO krijgt de NFO nogal wat vragen hoe we hier mee om moeten gaan. Feit is dat er een verdrag voorligt van de huidige 28 EU-landen met Oekraïne wat de banden aan gaat halen. Het associatieverdrag telt 323 pagina’s. Daarvan gaan er 306 over handel. Daarin worden allerlei beloftes opgesomd die de EU en Oekraïne elkaar doen om binnen tien jaar een vrijhandelszone tot stand te brengen. Dit betekent vooral dat Oekraïne zijn handelswetgeving in overeenstemming brengt met die van de Europese Unie. De eerste 17 pagina’s van het verdrag bevatten ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. Door dit verdrag af te sluiten haalt de EU de banden aan met Oekraïne. Naast deze toenadering zal dit vooral leiden tot meer handel in agrarische producten en toegang tot een markt met 45 miljoen consumenten met nu nog weinig koopkracht. Ook kan het leiden tot meer stabiliteit aan de buitengrenzen van de EU. Het is aan u zelf wat u het zwaarst laat wegen. Een gegeven is ook dat niet alleen het Europees parlement maar ook alle 28 parlementen van de EU-landen nog hun goedkeuring moeten geven aan dit verdrag.
Achtergrondinformatie is te vinden via een artikel uit het NRC Dagblad.   

Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 maart 2016 - 13:29