Nederlandse fruittelers zijn continu bezig om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Op dinsdagavond 14 februari 2017 heeft daarom op Proeftuin Randwijk de aftrap plaats gevonden van het project Schoon Erf Schone Sloot. In dit project gaan Gelderse fruittelers aan de slag om de risico’s op afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te voorkomen. Met dit project willen fruittelers een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Klik hier voor het hele Persbericht.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 februari 2017 - 09:22