In een brief aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft de NFO haar zorgen geuit over het ODE tariefvoorstel in het kader van het Klimaatakkoord. De NFO roept de staatssecretaris op al het nodige te doen om de tariefstijging te voorkomen en wil graag in overleg over alternatieven die wel recht doen aan het Klimaatakkoord. Ook Glastuinbouw Nederland heeft haar zorgen kenbaar gemaakt. Vanmiddag is een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Financiën. De petitie is ondertekend door 1.500 ondernemers en managers uit de glastuinbouw.

De ODE tariefstijging op elektriciteit leidt vanaf 2020 tot kostenstijgingen van wel tienduizenden euro’s per bedrijf. De hogere kosten zijn het gevolg van het ODE tariefvoorstel in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord met een tariefstijging van 177 procent in de verbruiksschijf van 50.000 tot 10 miljoen kWh. Een inschatting is dat zodra een fruitbedrijf meer dan 400 ton fruit koelt op het bedrijf, dit valt in de verbruiksschijf van 50.000 tot 10 miljoen kWH. Een inschatting is dat geldt voor 350 fruitbedrijven. Daarnaast zijn er 70 tot 100 loonkoelers en handelaren en afzetorganisaties die in deze verbruiksschijf vallen. Daardoor dreigen plotsklaps negatieve bedrijfsresultaten en mogelijk bedrijfssluitingen en faillissementen. De kostenstijgingen zijn immers voor geen enkel bedrijf op te brengen.
De ODE tariefverhoging is op geen enkele wijze onderdeel geweest van besprekingen en afspraken in het Klimaatakkoord 2030. De NFO betwijfelt of de betrokkenen hebben overzien welke ernstige en ontwrichtende gevolgen teweeg worden gebracht. Morgen en overmorgen vindt de plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaats van de Wijziging Wetsvoorstel Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord 2020, aangeduid met Belastingplan 2020. De NFO heeft contact gezocht met de diverse politieke partijen en verzocht om deze stijging van de ODE tarieven aan de orde stellen middels het indienen van een motie. Een conceptmotie is aangeleverd door de NFO en Glastuinbouw Nederland.

Zojuist werd bekend dat Tweede Kamerlid Chris Stoffer van de SGP vandaag (dinsdag) een amendement heeft ingediend om de sterke verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) in de derde schijf terug te schroeven.
Stoffer noemt het vreemd dat enerzijds wordt ingezet op omschakeling van gas naar stroom, terwijl deze transitie op deze manier wordt belast en afgeremd. “Vooral bij glastuinbouwbedrijven tikt dit hard aan”, merkt hij op. “Het is onze insteek om komend jaar te kijken naar een meer faire verdeling van lasten die recht doet aan het klimaatakkoord en de draagkracht van bedrijven.”
In het amendement stelt het SGP-lid voor om de ODE-heffing te verlagen van 2,05 cent per kilowattuur naar 1,00 cent per kilowattuur. “Daarmee wordt de lastenverhoging in de opslag duurzame energie voor afnemers van elektriciteit ten dele ongedaan gemaakt.”
Het komende jaar moet volgens Stoffer gebruikt worden om de effecten van een verdere verhoging van de ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken en in overleg met betrokken sectoren worden gekeken naar een goede verdeling van lasten. De derving door de voorgestelde maatregel bedraagt 382 miljoen euro. In het voorstel komt deze derving ten laste van de Begrotingsreserve Duurzame Energie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 november 2019 - 18:52