Tijdens de Algemene Ledenvergadering begin maart van de NFO-productgroep HKF en Steenfruit presenteert het bestuur zijn plannen voor 2014. Bij zijn overleg op 20 januari gaf het bestuur te kennen dat het zich wil inzetten voor een ondernemersklimaat (en dat te behouden) dat steen- en kleinfruittelers direct geld oplevert of bespaart. Tevens wil het knelpunten in de teelt aanpakken zoals die er zijn op het gebied van gewasbescherming, emissie, arbeid en productpromotie.

Nu het Productschap Tuinbouw is weggevallen, wil het bestuur een eigen, beperkt werkbudget creëren. Het bestuur van de productgroep nodigt klein- en steenfruittelers uit mee te denken over de invulling daarvan en daarover tijdens de ALV een besluit te nemen. Deze vergadering maakt deel uit van een themabijeenkomst of een bedrijfsexcursie. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 - 15:25